Carina Sandberg

Ergoterapi

Ergoterapi är en rehabiliteringsform som grundar sig på terapeutisk användning av aktivitet samt på interaktion och samarbete mellan klient och terapeut. Målet med ergoterapin är att klienten når självständighet i sin aktivitet och upplever delaktighet i sitt eget liv.Ibland kräver vardagsaktiviteter mer engagemang än vad en person har, t.ex. på grund av sjukdom, funktionshinder eller en svår livssituation. Grunden i ergoterapin ligger i att se möjligheten hos individen att påverka sin framtid, sin hälsa och sitt välmående genom sina egna val och sin egen aktivitet.

Personer som har svårt att klara av dagliga aktiviteterna har nytta av ergoterapi. I ergoterapin uppmuntrar man människan att vara aktiv i sitt liv. Tanken är att man tillsammans med klienten hittar lösningar till de utmaningar som klienten har i sin vardag. De unga, som hotas att bli utstötta ur samhället, personer med funktionshinder i arbetsför ålder, de åldrande i samhället samt många andra kan dra nytta av den individuella bedömningen och terapin i ergoterapi.

I ergoterapin utvecklas de förmågor och färdigheter som individen behöver i sitt vardagliga liv. Bland de metoder som används i ergoterapi för att förbättra individens aktivitetsmöjligheter finns exempelvis planering av bostadsanpassning, bedömning av hjälpmedelsbehov, förbättring av de psykosociala färdigheterna eller träning av vardagssysslor.

Allteftersom befolkningsstrukturen förändras, behövs flexibla strukturer inom social- och hälsovården. Dessutom krävs kunskap i att finna individuella lösningar för människan i olika livssituationer i det allt mer invecklade samhället. Ergoterapi kan förverkligas som både individuell- och som gruppterapi. Vidare kan ergoterapeuten handleda klientens närmiljö (anhöriga, assistenter, vårdare, m.fl.) till att stöda klientens självständighet i vardagen.

Ergoterapeuter kan arbeta både inom den offentliga och privata sektorn. Ergoterapeuter anställs av olika organisationer och föreningar i en allt större utsträckning.

källa; toimintaterapialiitto/ergoterapiförbundet

×