Carina Sandberg

För vem?

Som utbildad, legitimerad ergoterapeut med certifikation inom SI teorin och terapin, ger jag terapi åt barn och ungdomar. Jag arbetar vid min mottagning, men gör även hem- dagis och skolbesök.

För att komma för terapi, behöver barnet besöka läkare eller barnrådgivningen, psykolog eller skolhälsovård. Där får barnet en remiss för Ergoterapi eller SI terapi, som vidare ger dem en en sk. Servicesedel för terapi eller ett B intyg som ger möjlighet att ansöka om terapi via Folkpensionsanstalten, (FPA/KELA). Servicesedeln kan komma från Social och hälsovårdsverket i Jakobstad, Mellersta Österbottens social- och hälsotjänstsamkommun Soite eller från Vasa centralsjukhus (VCS), dit även Korsholm och Vörå hör. Ifall barnet berättigas Servicesedel tar föräldrarna själva kontakt med den terapeut de vill anlita.

Terapin inleds med en bedömning och kartläggning av barnets förmågor och svårigheter. Denna görs med test som är relevanta för barnets ålder och problematik. Barnet får även själv framföra vad det anser vara svårt och vad det vill bli bättre på. Föräldrarna intervjuas och får berätta vad de upplever besvärligt i vardagen, vad de är bekymrade över angående barnets utveckling och vad de vill uppnå med ergoterapi/SI terapin.

Efter bedömningen skrivs ett utlåtande och tillsammans med familjen gör vi upp en terapiplan med målsättningar, som känns relevanta. Det är viktigt att föräldrarna är involverade i målsättningen, för att kunna delta i terapin även i hemmet.

Terapin upplevs oftast som lek för barnet, vi ”leker” på ett meningsfullt sätt och har roligt tillsammans! Då det är roligt, sker integreringen av sinnesintrycken som bäst, och barnet utvecklas positivt!

Efter terapiperioden görs en ny utvärdering och fortsättningen planeras.

Kontakta mig gärna, ifall du har frågor eller funderingar!

Vi hörs!
Carina

Att övervinna sin rädsla
×